Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

Štátna stratégia rozvoja bicyklovania na Slovensku

Typ: PDF
Rok: 2013
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Stiahnuť PDF:     slovenčina            angličtina

Stratégia rozvoja bicyklovania na Slovensku, prijatá vládou SR. Štruktúra:

– základná vízia, východiská stratégie;

– zhodnotenie súčasného stavu cyklodopravy a cykloturistiky (strategické dokumenty, legislatíva a normy, infraštruktúra, bezpečnosť, financovanie, osveta, vzdelávanie, veda a výskum;

– očakávané prínosy rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky;

– priority a opatrenia (riadenie a legislatíva, infraštruktúra, financovanie, osveta, výskum a vzdelávanie