Manuál dobrej mobility

Základný manuál pre opatrenia mobility.

Základný manuál pre implementáciu opatrení, zmierňujúcich rast motorovej dopravy v mestách a obciach. Štruktúra:

– súčasné dopravné problémy obcí a miest;

– opatrenia na podporu nemotorovej dopravy;

– llegislatívne podmienky uskutočnenia zmien

Stiahnuť PDF 

Rok: 2018
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavy SR