Zásady a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy v Bratislave (2019)

Strategický a koncepčný dokument pre Bratislavu

Koncepčný materiál rozvoja cyklodopravy a pešej dopravy v Bratislave. Obsah:

– základné princípy a ciele;

– zonácia a cyklistické trasy,

– pešia doprava

Stanovenie cieľov a opatrení pre rozvoj cyklodopravy a pešej dopravy v Bratislave v roku 2019.

Stiahnuť PDF

Zdroj: Cyklokoalícia, o.z.                             Rok: 2019