Generel nemotorovej dopravy v Banskej Bystrici (2012)

Určenie trás nemotorovej dopravy a ich rozvoja v Banskej Bystrici

Podklad územno-plánovacej dokumentácie, riešiaci rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica. Obsah:

– overenie a zosúladenie riešení v meste (trás a pod.)

– návrh a opis trás

– stanovenie zásad

– návrh etapizácie

Prejsť na stránku s PDF súbormi

Zdroj: Mesto Banská Bystrica                Rok: 2012