Koncepcia umiestňovania cyklostojanov v meste Trnava (2014)

Návrh princípov a spôsobov parkovania bicyklov v Trnave

Návrh lokalít pre cyklostojany v Trnave. Metodika cyklostojanov, odporúčania, parametre, príklady.

Prejsť na stránku s PDf súbormi

 Zdroje: Mesto Trnava                      Rok: 2014