Návrh siete trás v NP Poloniny

Due Diligence Report on the Establishment of a Poloniny National Park Trail 
Správa z prieskumu potrieb pre vytvorenie siete trás v NP Poloniny

Originálny názov: Due Diligence Report on the Establishment of a Poloniny National Park Trail 

Podrobná analýza regiónu NP Poloniny, návrh trás Poloniny National Park Trail a ich rozbory pre pešiu turistiku, cykloturistiku a jazdeckú turistiku.
Štruktúra: 
– situačná analýza – hlavné atrakcie a body záujmu
– existujúce a navrhované trasy 
– zónovanie národného parku – vlastnícke vzťahy, zainteresované strany
– podmienky potrebné na vytvorenie trás (infraštruktúra, značenie, služby a i.)
– nedostatky, ktoré treba odstrániť
– riziká, výzvy a prekážky
– návrh ďalších krokov a kľúčové odporúčania 

Stiahnúť PDF

Zdoj: Prešovský samosprávny kraj                       Rok: 2019