Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji (2018)

Návrh siete základných cyklotrás v Prešovskom kraji.

Návrh siete základných cyklotrás v Prešovskom kraji. Obsahuje o.i. všeobecné požiadavky a kritériá pre trasy kostrovej siete, návrh, posúdenie a postup budovania jej hlavných vetiev, návrh hlavnej kostrovej siete cyklistických komunikácií s podrobným popisom vedenia jednotlivých koridorov. Popis okrem textovej časti obsahuje aj výškovéprofily trasy, navrhnuté technické opatrenia, zdôvodnenia výberu trasy resp. jej súlad s podmienkami ECF. Výkresová časť Kostrovej siete obsahuje návrhy technických opatrení a návrh priorít realizácie cyklistickej infraštruktúry

Prejsť na stránku s PDF súbormi 

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj           Rok: 2018