Koncepcia budovania kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji (2017)

Návrh siete základných cyklotrás v Košickom kraji.

Návrh siete základných cyklotrás v Košickom kraji. Obsahuje o.i. všeobecné požiadavky a kritériá pre trasy kostrovej siete, návrh, posúdenie a postup budovania jej hlavných vetiev, analýzu a návrh technických opatrení podľa jednotlivých vetiev, orientačný rozpočet a i. 

Stiahnuť PDF – text

Stiahnuť PDF – mapová časť

Vyhľadávacia štúdia (2015): 

Stiahnuť PDF – text

Stiahnuť PDf – mapová časť 

Zdroj: Košický samosprávny kraj             Rok: 2017