Ľahké parkovanie bicyklov

Manuál parkovania bicyklov a cyklostojanov

Podrobný návod na budovanie parkovacích zariadení pre bicykle:

Kvalitatívne kritériá pre parkovanie bicyklov – prehľad
Špecifické požiadavky na zariadenia pre krátkodobé parkovanie bicyklov
Špecifické požiadavky na zariadenia pre dlhodobé parkovanie bicyklov
Inovácie v parkovaní bicyklov
Parkovanie bicyklov doma
Parkovanie bicyklov v práci a vo vzdelávacích inštitúciách
Parkovanie bicyklov v nákupných centrách
Parkovanie bicyklov na zastávkach verejnej dopravy – Bike + Ride
Parkovanie bicyklov na parkoviskách pre autá – Park + Bike
Parkovanie v rekreačných oblastiach
Metódy hodnotenia potrieb
Návod na hodnotenie potreby parkovacích miest

Stiahnuť PDF
Stiahnuť PDF – alternatívny zdroj

Zdroj: projekt BiCy                      Rok: 2011