Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka

Náv rh cyklotrás v Petržalke

Návrh cyklotrás v Petržalke – východiská, koncepcia, kritériá, hierarchia, značenie, opis trás, opatrenia na podporu cyklodopravy, mapy

Stiahnuť PDF

Zdroj: MČ Bratislava – Petržalka                 Rok: 2014