Podpora bicyklovania v plánoch udržateľnej mestskej mobility (2019)

Opatrenia na podpou bicyklovania v plánoch mobility
Originálny názov: Supporting and Encouraging cycling in Sustainable Urban Mobility Planning

Originálny názov: Supporting and Encouraging cycling in Sustainable Urban Mobility Planning

Dobré zhrnutie možných systémových opatrení, ktorými je možné podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v meste, napr. v oblasti  organizácie a manažmentu, infraštruktúry, zvyšovania povedomia, vymáhania pravidiel, monitoringu a i.
Ide o opatrenia, určené primárne do plánov udržateľnej mestskej mobility, ale sú aplikovateľné aj samostatne.

Stiahnuť PDF

Zdroje: Eltis                  Rok: 2019