PedBike Planner

Internetový nástroj na rozvoj cyklistickej a pešej dopravy v mestách

Internetová stránka poskytuje niekoľko spôsobov práce:
– na základe základných charakteristík mesta navrhne sadu odporúčaných opatrení pre rozvoj pešej a cyklistickej dopravy;
–  poskytuje široký zoznam opatrení, z ktorých je možné si vyberať;
– na základe niekoľkých otázok stanoví mieru politickej podpory rozvoja pešej a cyklistickej dopravy.

Prejsť na stránku

Zdroj: Projekt ISAAC   (český článok)                    Rok: 2019