Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja (2017)

Návrh cyklistických trás v BSK vzhľadom k verejnej doprave a bodom cestovného ruchu

Celý názov: Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu – Aktualizácia 2017.

Predmetom koncepcie je návrh vedenia cyklistov na samostatných cyklistických komunikáciách a cyklistických cestičkách k prestupovým uzlom IDS a cieľom CR v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Štruktúra:
– analytická časť (geografické pomery, ekonomicko-spoločenské pomery, dopravné pomery)
– návrhová časť (trasovanie, značenie, rušenie trás, návrh a vybavenosť prestupných uzlov, mosty cez Moravu)
– zásobník projektov
– grafická časť

Stiahnuť súbor PDF

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj                            Rok: 2017