Stratégia budovania cyklochodníkov a cyklotrás v Kopaničiarskom a Horňáckom regióne (2014)

Podrobná analýza súčasného stavu cykloturistických trás a návrh ich ďalšieho rozvoja.

Stratégia je zostavená pre 41 obcí v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Uherské Hradiště a Hodonín. 

Stratégiu zostavil Slovenský cykloklub v spolupráci s ďalšími partnermi.  

Ciele stratégie sú: 
– dosiahnuť optimalizáciu siete cyklotrás a cykloturistických trás
– rekognoskácia minimálne 200 km nových cykloturistických trás
– spracovanie minimálne 10 zjednodušených dokumentácií nových cykloturistických trás
– rekognoskácia a návrhy možných úsekov cyklochodníkov, návrh pilotného cyklochodníka na
realizáciu
– rekognoskácia a vyhľadanie hraničných prepojení v sieti cyklotrás na oboch stranách
hranice, v cestnej i horskej cykloturistike
– nájdenie a definovanie spoločného cykloproduktu
– modernizácia siete cyklotrás, návrhy čiastkových riešení pre jej zefektívnenie
– určenie a definovanie vybraných strategických návrhov a opatrení.

Štruktúra: 
– súčasný východiskový stav 
– SWOT analýzy
– návrhy nových trás (vrátane metodiky) 
– návrh spoločného cykloproduktu
– opatrenia

Stiahnuť PDF súbor

Zdroj: Mesto Myjava                             Rok: 2014 (?)