Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice (2017)

Spoločný návrh trás a opatrení cyklistickej dopravy.

Štruktúra stratégie: 
– analýza súčasnej cyklistickej infraštruktúry
– stratégia rozvoja cyklistickej dopravy 

Dokument je vo forme návrhu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. 

Stiahnuť PDF 

Zdroj: Mesto Prievidza                      Rok: 2017