Stratégia využitia potenciálu Trenčianského samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry (2016)

Strategický dokument kraja pre rozvoj bicyklovania pre obdobie 2016-2030.

Cieľom dokumentu je zlepšeniu situácie, posilneniu pozície cyklodopravy v dopravnom systéme kraja a rozvoju cykloturizmu v regióne. 
Štruktúra: 
– východiská rozvoja cyklotrás a cykodopravy v TSK
– analýza súčasného stavu
– strategická časť – víziea priority
– implementačná časť – prehľad opatrení, návrh projektov, zámerov a aktivít, financovanie, akčný plán, monitoring

Stiahnuť PDF súbor

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj                       Rok: 2016