Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď (2019)

Základné úvahy o rozvoji bicyklovania v meste

Dokument vypracovaný OZ Mám rád cyklistiku navrhuje kroky a opatrenia pre rozvoj cyklistickej dopravy v Seredi.

Štruktúra: 
– aktuálna situácia (vrátane výsledkov sčítania cyklistov v roku 2018)
– návrh základnej siete cyklotrás
– vzorové príklady
– možnosti bike-sharingu
– parkovanie bicyklov
– ďalšie kroky a postrehy

Stiahnuť PDF súbor

Zdroj: OZ Mám rád cyklistiku                                 Rok: 2019