Trasy pre nemotorovú dopravu, šport a turizmus

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Základný schématický sprievodca pre vytváranie cyklistických a cykloturistických trás na Slovensku.
Štruktúra:
– aspekty budovania trás
– kategorizácia trás
– postup budovania a značeni trás
– súvisiaca legislatíva
– značenie a vybavenosť trás
– technické parametre trás a komunikácií
– praktické skúsenosti a vzory

Poznámka: vzhľadom na starší rok vydania môžu byť niektoré legislatívne a administratívne informácie neaktuálne.

Stiahnuť PDF súbor

Zdroj: Cykloklub Poľana                          Rok: 2010