Cyklodopravná enCYKLOpédia

Komplexný manuál rozvoja cyklistickej dopravy

Veľmi podrobný a komplexný sprievodca všetkými aspektami rozvoja cyklistickej dopravy v mestách, jedno z najpodrobnejších diel svojej kategórie.
Štruktúra:

I. Strategické plánovanie – dopravná politika mesta, plánovanie cyklistickej siete, inštitucionalizácia plánovania a presadzovania cyklistiky, monitorovanie a hodnotenie a i.

II. Cyklistická infraštruktúra – zásady projektovania, technické parametre trás, povrchy, kategórie cyklistických komunikácií, vedenie trasy, križovatky, jednosmerky, zóny 30, značenie, svetelná signalizácia, mosty, tunely a i.

III. Služby – informovanie, cyklo a hromadná doprava, bike-sharing, parkovacie služby, tréningy jazdy a i.

IV. Komunikácia zameraná na zmenu správania – kultúra mobility, strategické myslenie, prvky marketingovej komunikácie, cieľové skupiny, príklady a i.

Publikácia obsahuje veľa obrázkov, príkladov, infografík a pod.

Stiahnuť PDF súbor

Zdroje: Projekt mobile2020                     Rok: 2013