Viedenská dohoda o dopravnom značení

Základná medzinárodná dohoda, odporúčajúca jednotné hlavné dopravné značky v rámci sveta.

Originálny názov: Vienna Convention on Road Signs and Signals (1968)

Nadnárodná dohoda, zjednocujúca  dopravné značenie vo svete. Dohoda sama o sebe nie je záväzná, ale štáty sa zaviazali, že odporúčania a pravidlá v nej prijaté skôr či neskôr transponujú do svojej legislatívy. 

Dohoda určuje o.i. kategorizáciu značiek, základné pravidlá použivania jednotlivých kategórií, určuje základné vzory (vyobrazenia) značiek a ďalšie dôležité náležitosti. 

Stiahnuť PDF súbor

Zdroj: Ekonomická komisia OSN pre Európu (United Nations Economic Commission for Europe)

Rok (verzia): 2006 (?)

Ide o neoficiálne znenie. Ak viete, kde sa dá získať oficiálne aktuálne znenie, dajte nám vedieť