Príspevok bicyklovania k napĺňaniu Globálnych cieľov udržateľného rozvoja

Stručný sumár faktov, ako bicyklovanie napĺňa niektoré z cieľov OSN

Originálny názov: Cycling delivers on the Global goals 

Globálne ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDGs) sú ciele, ktoré si OSN stanovila pre ukončenie chudoby, záchrane planéty a dosiahnutiu mieru a prosperity pre všetkých ľudí na planéte v roku 2030. 
Cieľov je 17 a bicyklovanie pomáha napĺňať 11 z nich. Dokument opisuje, ako ich bicyklovanie napĺňa, ďalej uvádza záväzky 70 miest na svete, ktoré sa zaviazali zvýšiť podieľ bicyklovania na celkovej dopravnej práci (s uvedením aj číslených hodnôt) a uvádza aj niekoľko dobrých skúseností (lessons learned) z úspešných miest. 

Stiahnuť PDF súbor 

Zdroj: Európska cyklistická federácia ECF   Rok: 2019