Bicyklujem mestom bezpečne

Leták pre verejnosť o bicyklovaní v Michalovciach

Stručný leták, určený pre verejnosť, o zásadách a pravidlách bicyklovania v meste Michalovce. Obsahuje 9+10 rád a pravidiel a mapku cyklotrás v meste. 

Stiahnuť PDF súbor

Zdroj: Mesto Michalovce                    Rok: neznámy