Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Základný dokument pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Bratislave – Novom Meste

Strategický dokument rozvoja cyklistickej dopravy je spracovaný pre potreby plánovania a prípravy rozvoja cyklotrás na území mestskej časti BA – Nové Mesto.

Štruktúra:
– podklady
-základné údaje o dokumentácii
– rozdelenie cyklotrás
– popis jednotlivých cyklotrás v Miestnej časti BA – Nové Mesto
– rozvojové územia v MČ BA-NM
– parkovanie a odstavovanie bicyklov
– orienatčné investičné náklady
– tabuľkové prílohy
– prílohy
Mapové podklady
Sumarizácia orientačných nákladov jednotlivých cyklotrás

Stiahnuť ZIP dokument, obsahujúci jednotlivé PDF dokumenty

Zdroj: Úrad Miestnej časti Bratislava – Nové Mesto (Stanislav Skýva)              Rok: 2018