Navrhovanie cyklistických komunikácií – Maďarsko

Maďarská obdoba Technických predpisov TP085 Navrhovanie cestnej infraštruktúry. Dokument je v maďarčine.

Technické predpisy pre navrhovanie cyklistických komunikácii v Maďarsku. 

Podobne ako slovenské TP085 Navrhovanie cyklistických komunikácií ide o normu, súhrn záväzných pravidiel pre rôzne aspekty budovanie cyklotrás v Maďarsku od rozmerov cez povrchy až po značenie značenie. 

Pozrieť elektronickú publikáciu (v maďarčine)

Zdroj: Maďarské cesty (Magyar Közút)                                                           Rok: 2019