Stav cyklotrás v Trnave

Mapa, ukazujúca stav budovania cyklotrás v Trnave

Trasy sú v mape rozdelené nasledovne:

  • existujúce
  • s vypracovanou projektovou dokumentáciou
  • navrhované

a

  • A – v hlavnom dopravnom priestore
  • B – v pridruženom dopravnom priestore
  • C – mimo motoristického priestoru
  • D – cykloturistické trasy

a

  • navrhované jednosmerné cesty s povolením obojsmernej jazdy cyklistov

Mapka je pravidelne aktualizovaná ku koncu roka, v čase pridávania tohto textu znázorňovala stav z decembra 2019.

Prejsť na stránku – potom kliknúť na “Koncepcia rozvoja cyklotrás”
alebo
priamy link na stav v decembri 2019 (PDF)

Zdroj: Mesto Trnava                                                             Rok: 2020