RISM – prehľad prípravy a obsahu

Infografika o tom, čo je to RISM – Road Infrastructure Safety Management, teda opatrenie pre Manažment bezpečnosti cestnej infraštruktúry

Stručný prehľad toho, ako bola pripravená a čo obsahuje EÚ smernicA RISM. Ide o smernicu, ktorá ukladá členským štátom, že o.i. pri plánovaní a budovaní cestnej infraštruktúry musia brať ohľad aj na zraniteľných účastníkov cestnej premávky, t.j. chodcov a cyklistov.

Leták na stiahnutie

Zdroj: Európska cyklistická federácia

Rok: 2019