Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Oficiálny štátny dokument dokument určuje smery a opatrenia pre dosiahnutie kliematickej neutrality SR v roku 2050.

V súlade s legislatívou EÚ vypracovala Slovenská republika stratégiu dosiahnutia uhlíkovej neutrality v 2050. Dokument najprv vysvetľuje kontext stratégie a spôsob jej prípravy. V hlavnej časti určuje ciele a opatrenia pre oblasti: energetika vrátane dopravy a fugitívnych emisií, emisie z priemyselných procesov, doprava, poľnohospodárstvo, sektor LULUCF a odpady. 

Niekoľko opatrení pre podporu cyklistickej a pešej dopravy a aktívnej mobility je definovaných v časti 2.5.3 Doprava

Stiahnuť PDF súbor

Zdroj: Ministerstvo Životného prostredia SR           Rok: 2020