Obojsmerná jazda cyklistov jednosmernými komunikáciami

Súbor informácií a dokumentov o protismernej jazde v jednosmerkách

Dobrý sumár informácií, argumentov a podkladov pre navrhovanie a schvaľovanie protismernej jazdy cyklistov v jednosmerkách. 
Linky na bohatý zoznam súvisiacich zdrojov, dokumenty o skúsenostiach z Francúzska a Polska a základný sumár princípov a pravidiel. 

Prejsť na stránku s možnosťou stiahnutia PDF

Zdroj: Partnerství pro městsku mobilitu        Rok: 2019