Nehodovosť cyklistov v ČR v roku 2019

Komplexný prehľad nehodovosti cyklistov v Česku v roku 2019.

Stránka so štatistickými údajmi o nehodách cyklistov v Česku vroku 2019: počty nehôd, zavinenia, alkohol, prilby, porovnanie podľa krajov … 
Grafy, infografika, video. 

Internetová stránka a na nej infografika PDF

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu                  Rok: 2020