Oblečenie v mestskej cyklistike

Vyžaduje mestská cyklodoprava špeciálne oblečenie? Nie.
Originálny názov: Which outfit?

Stručná infografika o oblečení, ktoré (nie) je potrebné pre používanie bicykla v mestskej doprave. Rozdiely medzi civilným a cyklistickým oblečením.

Internetová stránka s infografikou

Zdroj: Dutch Cycling in London (porovnanie podmienok pre cyklodopravu v Holandsku a v Británii)

Rok: 2019

Pre čítanie v slovenčine využite automatický prekladať (napríklad prekladač Google a pod.)