Dizajn ulíc pre bezpečnosť ľudí na bicykli

Stručné zhnutie zásad dizajn ulice tak, aby bola bezpečná pre ľudí, používajúcich bicykel.

Grafický a textový sumár niektorých opatrení pre navrhovanie ulíc, bezpečných pre cyklistickú dopravu – zdieľaný vs. oddelený priestor, opis základných princípov a i. 

Internetová stránka s textom a infografikou
Pre čítanie v slovenčine využite autimatický prekladať vo vašom prehliadači. 

Zdroj: Dutch Cycling in London (porovnanie podmienok pre cyklodopravu v Holandsku a v Británii)

Rok: 2018