Povrchy cyklististických komunikácií

Stručné zhrnutie povrchov cyklokomunikácií na základe skúseností z Holandska
Originálny názov: Which surface for a cycling infrastructure

Stručné textové a grafické zhrnutie zásad povrchov cyklistických cestičiek a cyklopruhov -materiál, farebnosť, šírka, riešenie detailov a i.

Internetová stránka s textom a infografikou
Pre čítanie v slovenčine využite automatický prekladač vo vašom internetovom prehliadači. 

Zdroj: Dutch Cycling in London (porovnanie podmienok pre cyklodopravu v Holandsku a v Británii)

Rok: 2018