Cyklostojany na Slovensku

Postupne rastúci súbor obrázkov cyklostojanov na Slovenku

Wiki stránka, na ktorú Jake Edmonds (Košice) postupne pridáva fotografie cyklostojanov z rôznych miest na Slovensku. Fotografie sú voľne použiteľné.

Wikimedia stránka (v anglčtine, ale dá sa prepnúť do slovenčiny) 

Zdroj: Jake Edmonds                            Rok: od roku 2020