Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030

Plán vypracovaný na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ určuje postupy, akými Slovensko prispeje k spomaleniu klimatických zmien.

Dokument navrhuje spôsoby, ktorými Slovensko prispejek k európskym cieľom znižovania emisí a eliminiácie klimatických zmien. Je zameraný najmä na výrobu energií a ich šetrenie a na znižovanie emisí. V opatreniach o.i. navrhuje podporu cyklodopravy a cyklodopravnej infraštruktúry. 

PDF dokument na stiahnutie

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR                        Rok: 2019