Novela zákona 361/2000 Sb. (Česká republika) o provozu na pozemních komunikacích

Dobré vecné zdôvodnenie potreby 1,5 odstupu pri prebiehaní cyklistu, zrušenia povinnosti jazdiť po cyklistckej komunikácii a zriadenia odkladacieho priestoru na pracovisku.

Predložená novela českého zákona provozu na pozemních komunikacích navrhuje tri dôležité zmeny a dobre ich zdôvodňuje. Argumenty zdôvodnenia je možné použiť aj na Slovensku:

– odstup 1,5 m pri predbiehaní cyklistu

– zrušenie povinnosti používať cyklistickú komunikácie v danom smere

– zavedenie povinnosti zriadiť odkladacie miesto pre bicykle na pracovisku (na Slovensku to v zákone je)

Argumentácia je veľmi prepracovaná, logická a odvoláva sa aj na medzinárodné dohody.

Stránka so stiahnutím PDF súborov obsahuje:

  • dôvodová správa – veľmi obsiahla argumentácia
  • znenie zákona s vyznačením zmien
  • vyhláškyAutor: Tomáš Kindl

Autor: Tomáš Kindl

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR                 Rok: 2020