Analýza zdravotních dopadů při nehodách – dopravní nehody a skoronehody

Fakty, argumenty a štatistiky o nehodách cyklistov v Čechách

Prezentácia zo seminára o 1,5 odstupe pri predbehaní cyklistov, ktorý sa konal 3. septembra 2020 v Poslaneckej  snemovni v Prahe (https://prahounakole.cz/2020/09/seminar-k-cyklonovele-ve-snemovne).

Dobrý a podrobný štaitiscký a vecný prehľad. 

Autor: Vratislav Filler, Automat Praha

Obsah prezentácie: 
– nehody s účasťou cyklistov
– následky nehôd pru vzájomných stretoch cyklistu a motorového vozidla
– skoronehody
– cyklisti a pocit bezpečia

Link na PDF súbor

Zdroj: Prahou na kole                      Rok:2020