Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji

Strategický dokument určujúci smery a spôsoby rozvoja bicyklovania v PSK

Stratégia bola prijatá v roku 2020. 
Autor: Martin Bolo a kolektív

Dokument obsahuje analýzu súčasného stavu (po kategóriách, po okresoch, potenciály), strategickú a implementačnú časť (vízia, projektovanie a budovanie trás, návrhy) a akčný plán 2020-2023. 

Link na PDF súbor

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj    Rok: 2020