Efektívna podpora cyklistickej infraštruktúry podľa účelu využitia bicykla

Krátka rukoväť pre verejnú správu

Stručné alebo komplexné charakteristiky cyklistickej dopravy, voľnočasového bicyklovania a cykloturistiky z niekoľkých hľadísk: účel, merateľné ukazovatele, typické prostredie, typický bicykel, typické obdobie, potrebná infraštruktúra a i.

Autori: Ján Roháč, Kristína Griačová, Peter Rozsár

Link na PDF súbor

Zdroj: Cykloplatforma Slovenska        Rok: 2020