Více bezpečnosti pro cyklisty -1.5 m odstup

Rešerš legislativy, definujúcej v krajinách EÚ odstup od predbiehania cyklistu

Stručný a komplexný výťah z legislatívy z krajín Nemecko, Holandsko, Írsko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Luxembursko, Slovensko a Francúzsko ohľadom odstupu pri predbiehaní. 

Preklady do češtiny, internetové odjazy, obrázky. 

Link na PDF súbor

Autor: Danile Mourek              Rok: 2020