Dizajn cyklistickej infraštruktúry

Originál: Cycle Infrastructure Design
Záväzný manuál pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry vo Veľkej Británii

Obsiahly, veľmi podrobný, zrozumiteľne napísaný a komplexný manjál pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry. Publikácia je niekde medzi technickými predpismi a učebnicou. 
Podľa manuálu sa musí vytvárať cyklistická infraštruktúra vo Veľkej Británii, ktorá na to schválila 2 mld. akčný plán. 
Obsah: 
1. Úvod
2. Bicyklovanie v kontexte
3. Plánovanie pre bicyklovanie
4. Princípy dizajnu a procesov
5. Geometrické požiadavky
6. Priestorové riešenie cyklotrás na cestách
7. Ukľudnené zóny zmiešanej premávky
8. Trasy bez motorovej dopravy
9. Kombinácia účelových ciest, cyklotrás a cyklopruhov
10. Križovatky
11. Parkovanie bicyklov a iné príslušenstvo
12. Plánovanie a dizajn pre komerčné bicyklovanie 
13. Dopravné značenie
14. Integrácia bcyklovania do výstavby a rekonštrukcií ciest
15. Konštrukcie a materiály
Príloha A: Nástroj na kategorizáciu 
Príloha B: Nástroj na hodnotenie križovatiek
Príloha C: Legslatívne náležitosti 
Príloha D: Zoznam obrázkov a ich autorských prác

Link na PDF document

Zdroj: vládna stránka Veľkej Británie                Rok: 2020