Zmena rýchlosti: Odvážna vízia pre cyklistickú a pešiu dopravu (vo Veľkej Británii)

Originál: Gear change: a bold vision for cycling and walking
Národný plán rozvoja nemotorovej dopravy vo Veľkej Británii.

Veľká Británia prijala v roku 2020 veľmi veľkorysy záväzok investovania 2 mld libier do podstatného rozvoja cyklistickej a nemotorovej dopravy v celej krajine. Dokument predstavuje víziu a záväzky tohto plánu, podrobnejšie kroky a ďalšie detaily.
Hlavné časti:
– Odvážna vízia pre novú epochu
– Akcie, nie iba slová
– Téma 1: Lepšie ulice pre bicyklovanie a ľudí
– Téma 2: Bicyklovanie ako súčasť rozhodovania
– Téma 3: Posilnenie a povzbudenie miestnych orgánov
– Téma 4: Umožnenie ľuďom bicyklovať a ich ochrana, keď tak urobia
Príloha: Sumarizácia princípov pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry

Veľmi dobré a krátke zhrnutie dokumentu je tu (v angličtine, použite Google prekladač)

Link na stránku s opisom a možnosťou stiahnutia PDF stratégie

Zdroj: vládna stránka Veľkej Británie                       Rok: 2020