Akčný plán rozvoja bicyklovania 2020-2025 v Helsinkách

Originál: Helsinki Bicycle Action Plan 2020–2025
Koncepcia rozvoja bicyklovania v Helsinkách

Helsinki si stanovili cieľ 13% podiela cyklodopravy na dopravnej práci (modal share) v roku 2025 a 20% v roku 2035 (zo súčasnej úrovne zhruba 10%). Spomedzi iných stoviek stratégií sme tento dokument zaradili preto, lebo Helsinki sú značnú časť roka zasypané snehom a teploty tam bývajú hlboko pod nulou – a napriek tomu si dali taký ambiciózny cieľ. 
Dokument definuje cielem indikátory a opatrenia v oblastiach 
– priame a efektívne trasy 
– údržba
– riešenie “rozkopávok” 
– parkovanie a servis bicyklov
– marketing a komunikácia
Ďalej dokumentu určuje dopady akčného plánu, jeho vzťahy k tretím stranám a implementáciu a monitoring. 

Dokument je veľmi prehľadne a pritom detailne vypracovaný a obsahuje aj zhodnotenie súčasnej situácie (a jej porovnanie zo svetom), zhodnotnie implmentácie predchádzajpceho plánu a ďalšie časti. 

Link na PDF súbor

Zdroj: mesto Helsinki                      Rok: 2020