Vzorové riešenia cyklistickej dopravy v Bádensku-Württembersku

Originál: Musterlösungen für Radverkehrsanlagen in Baden Württemberg
Manuál pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko

Podrobný a veľmi dobre spracovaný manuál navrhovania cyklotrás vrátane príslušenstva s množstvom vzorových riešení s množstvom ilustrácií. Použiteľné aj pre tých, čo neovládajú nemčinu. 

Link na PDF súbor

Zdroj: Activmobil BW                     Rok: 2017