Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility

Manuál prípravy plánov udržateľnej mestskej mobility podľa SUMP v 2.0

Autorky: Andrea Štulajterová, Jana Pavlíková

Dobre spracované a prehľadné vysvetlenie Plánu udržateľnej mestskej mobility (v 2.0) vrátane príkladov a fotografií. 
Príručka obsahuje/obsahuje: 
– rozdiel medzi plánovaním dopravy a plánovaním udržateľnej mobility;
– osem všeobecne prijatých zásad pre plánovanie udržateľnej mestskej
mobility;
– dvanásť krokov plánovania udržateľnej mestskej mobility;
– príklady trvalých opatrení – ako efektívne plánovať a realizovať udržateľnú mestskú mobilitu;
– ako zvyšovať povedomie verejnosti?
– ako zapojiť verejnosť počas najväčšej kampane ETM?
– odporúčania, zhrnutie, povzbudenie

PDF na stiahnutie 

Zdroj: projekt Populair                            Rok: 2021

https://www.populair.sk/web-documents/341/skoliaci-material-mobilita-web.pdf