Parkovanie bicyklov v meste

Originálny názov: Best practices – Inner City Bicycle Parking
Krátka, ale veľmi obsahla príručka riešenia parkovania bicyklov v mestskom prostredí

Manuál pre úradníkov mesta Amsterdam ako riešiť živelné parkovanie bicyklov v centre mesta.

Obsah:
– ako zmeniť správanie cyklistov?
– road map (mapa krokov)
– analýza slabých miest
– lepšie využívanie existujúcich zariadení
– budovanie povrchových parkovísk
– participácia obyvateľov
– špeciáne parkovacie zariadenia
– komunikácia
– vzdelávanie a vymáhanie pravidiel
– redizajn ulíc
– parkovacie budovy a miestnosti

Súbor PDF publikácie

Zdroj: pojekt Civitas Handshake a mesto Amsterdam          Rok: 2021