Webináre s holandskými cykloexpertami 2021

Prezentácie a dokumenty zo série webinárov “Poraď sa s holandským cykloexpertom” 2021

Webináre sa konali v prvej polovici roka 2021 na platforme ZOOM Webinars.
Prezentácie sú v slovenčine. I keď webináre boli simultánne tlmočené, tak video záznamy sú v pôvodnom zvukovom kanáli (slovenskí účastníci po slovensky, holandskí lektori po anglicky).
Webináre podporilo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku.

Webinár č. 1.: Ako získať podporu obyvateľov, úradníkov a poslancov pre cyklistickú dopravu vo svojom meste?  24.2.2021, lektor Ruben Loendersloot

Prezentácia vo formáte PDF

Video nebolo zhotovené.


Webinár č. 2.: Ako získať v meste priestor pre nemotorovú dopravu?
23.3.2021, lektori: Otto Cazemier a Eveline de Jong, spoločnosť Mobycon

Prezentácia vo formáte PDF (v slovenčine)

Video záznam na YouTube (bez prekladu, t.j. prezentácia je v angličtine)


Webinár č. 3.: Bezpečné a kvalitné parkovanie bicyklov.
7. 4. 2021, lektorka: Simone Jorink, spoločnosť Movares

Prezentácia vo formáte PDF (v slovenčine)

Video záznam na Youtube (bez prekladu, t.j. prezentácia je v angličtine)


Webinár č. 4: Priestory  orientované na ľudí 
11. 5. 2021, lektori Victor Mensink (Studio Bereikbaar) a Lior Steinberg (Humankind)

Prezentácia vo formáte PDF (v slovenčine)
Video záznam na Youtube (bez prekladu, teda prezentácie sú v angličtine)