Nemecko 2030 – Cyklistická krajina – Národná cyklostratégia 3.0

Originálny názov:
Fahrradland Deutschland 2030 Nationaler Radverkehrsplan 3.0
Germany 2030 – a cycling nation National Cycling Plan 3.0

Nemecký národný plán rozvoja bicyklovania do roku 2030

Plán bol pripravovaný dva roky a dôkladne určuje, ako bude Nemecko rozvíjať cyklodopravu do roku 2030.

Štruktúra:

Tvorba plánu
– občianska participácia a diskusné fórum
– prehľad národného plánu
Nemecko – krajina bicyklov v roku 2030
– vízia pre viac lepšieho a bezpečnejšieho bicyklovania
– potenciál bicyklovania pre ľudí, hospodárstvo a životné prostredie
Oživenie vízie
– Súhrn
– Princípy aktívnej propagácie bicyklovania
Štyri piliere
– Politika
– Infraštruktúra
– Ľudia
– Biznis
Oblasti aktivít
– mestské a vidiecke oblasti
– inovácie a digitalizácie

PDF súbor – nemčina
PDF súbor – angličtina

Rok: 2021