Manuál upokojovania dopravy

Prehľadný manuál mnohých spôsobov, ako upokojiť dopravu na ulici či ceste. Zrozumiteľné texty, veľa obrázkov.

Dobre spracovaný manuál – katalóg nástrojov, ktoré je možné použiť pri plánovaní a projektovaní ulíc. Vhodné nielen pre projektantov, ale aj pre verejných úradníkov na odboroch dopravy, správy ciest a pod., ako aj pre aktivistov, aby vedeli, ako je možné upokojiť dopravu na ich ulici či v štvrti. 

Obsahuje: 
– riešenie rôznych dopravných situácií 
–  vertikálne prvky upokojovania dopravy
– horizontálne prvky upokojovania dopravy
– psychologické prvky upokojovania dopravy 
– cykloinfraštruktúra 
– klimatické opatrenia a verejný priestor

Rok: 2021                     Vydala: Cyklokoalícia 

PDF súbor