Princípy a štandardy stojanov na bicykle

Veľmi dobre vypracovaný manuál navrhovania a realizácie cyklostojanov.

Podrobný sprievodca výberu. typu a umiestnenia cyklostojanov, dobre vypracované kapitoly a veľa ilustrácií. 
Štruktúra: 

Zonácia mesta
– Schéma
– Prehľadová tabuľka
Všeobecné princípy
– Štandardy umiestňovania v priestore
– Dizajn
– Kotvenie do podkladu
Modelové situácie
– Umiestnenie pri komunikácii
– Umiestnenie pri budove
– Umiestnenie v zeleni
– Umiestnenie pri križovatke
Bibliografia


Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislava                Rok: 2021

Link na PDF súbor.