Prieskum deľby prepravnej práce vo vybraných mestách KSK

Košice, Michalovce a Spišská Nová Ves

Metodika a parametre, výsledky prieskumu, cost-benefits analýza.

Spracované pre Košice, Michalovce a Spišskú Novú Ves

Stiahnuť PDF

Zdroj: Košický samosprávny kraj                 Rok: 2013